Belangrijke wettelijke veiligheidseisen voor een heftruck

Belangrijke wettelijke veiligheidseisen voor een heftruck

Bij AG Trucks bent u er natuurlijk zeker van dat onze heftrucks voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen. Toch is het belangrijk dat u weet wat deze veiligheidseisen precies zijn, zodat u deze ook, als de heftruck in gebruik is, regelmatig kunt controleren. Er gebeuren namelijk nog te veel ongelukken met heftrucks, die soms zelfs fataal aflopen. En dat terwijl dit zeker te voorkomen is, bijvoorbeeld door deze wettelijke veiligheidseisen regelmatig te controleren. We zetten de belangrijkste voor u uiteen.

Algemene aspecten waar de heftruck aan moet voldoen

Er zijn belangrijke aspecten waar u op moet letten bij de aanschaf van de heftruck, om te kunnen zien of deze voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Er zijn er natuurlijk erg veel, maar we lichten de belangrijkste even uit. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat de opschriften en symbolen op de heftruck goed te lezen zijn en dan gaat het voornamelijk om het lastdiagram met de maximale last op de vork en de pictogrammen op de bedieningsorganen. Ook moet de heftruck natuurlijk een werkende claxon hebben en moet een heftruck met een open constructie voorzien zijn van een veiligheidsgordel of -beugel. De volgende zaken moeten ook aanwezig zijn:

Eisen op het gebied van verbrandings- en elektromotoren

Een van de belangrijkste eisen voor heftrucks die binnen gebruikt worden, is dat deze geen dieselmotor heeft. Dit is namelijk, vanwege de kankerverwekkende stoffen in de uitlaatgassen, streng verboden. Heeft u een heftruck voor binnengebruik nodig, dan kiest u voor een elektrotruck. Hier mag pas van afgeweken worden vanaf vier ton hefcapaciteit en pas dan mag er, mits met de juiste voorzieningen, een verbrandingsmotor in zitten. Daarnaast moet er op het volgende gelet worden:

Veiligheidseisen voor de vork en last

Daarnaast zijn er nog eisen voor de vorken en de last op de vorken. Natuurlijk moeten de vorken voorzien zijn van een eindaanslag, zodat de vorken er niet af kunnen schuiven of los kunnen raken. Ook moeten de vorken zo laag mogelijk bij de grond in een veilige stand te kunnen zetten als deze geparkeerd wordt. Daarnaast moet intern transportmaterieel voorzien zijn van een daalsnelheidsbegrenzer die ervoor zorgt dat bij de breuk van een hydraulische slang, de vorken langzaam dalen. Op het gebied van de last gelden de volgende veiligheidseisen:

Het heftruckcertificaat

Officieel gezien is het werknemers die voor hun werkzaamheden op een heftruck moeten rijden, niet verplicht om in het bezit te zijn van een certificaat. Wel moeten ze natuurlijk voldoende kennis in huis hebben om veilig te kunnen werken en om de veiligheid van het hele bedrijf te kunnen waarborgen. Er kan hier bijvoorbeeld een opleiding of cursus voor gevolgd worden. Dan wordt niet alleen behandeld hoe men veilig kan werken met een dergelijke machine, maar ook hoe het onderhoud van de vorkheftruck verzorgd moet worden. In ons andere blog leest u meer over heftruckcertificaten en -opleidingen.

Overige veiligheidseisen

Naast de bovenstaande veiligheidseisen, is het natuurlijk ook heel belangrijk dat de bestuurder goed zicht heeft. De bestuurder moet de omgeving en de last te allen tijde goed in de gaten kunnen houden. Ook de spiegels moeten goed afgesteld zijn en de heftruck moet voorzien zijn van de juiste verlichting in voldoende mate. Hierin geldt altijd dat de veiligheidskooi en de last het zicht van de bestuurder nooit mogen belemmeren.